TODAİE

Makale Kabul Koşulları
Kitap
Yerel Yönetimler İçin Mal Alımı İhaleleri Kılavuzu
Bülent Büber
Amme İdaresi Dergisi 46/4
 A. Erkan KOCA ?Suçsuz Yere Polislik?: Artvin?de Polis-Halk İlişkisi Üzerine Etnografik Bir İnceleme
 Osman Gökhan HATİPOĞLU Alexander Hamilton ve Hamiltonculuk
 Nazile KALAYCI Farklılıkların Temsili Sorunu ve Kamusal Alan
 Gülenay BAŞ DİNAR Kurum, İçgüdü ve Alışkanlık Kavramları Temelinde Veblen?in Kurumsal Evrim Teorisi
 Şebnem OĞUZ Kurumsalcı Bir Kurgu Olarak Kalkınmacı Devlet: Tarihsel ve Kuramsal Bir Eleştiri
 Hasan Engin ŞENER Taylorizm ve Piyasa Bağlamında Kapitalist Yönetim Tekniklerinin Evrenselliği ve Nesnelliği
 Tuba GÜLMEZ STEWART Totalitarizmin Kavramsal İncelemesi ve Arendt ile Popper?ın Totalitarizm Anlayışları
 Mehmet Ali ERYURT Türkiye?de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler
İnsan Hakları Yıllığı 30/1
 Ercan SEYHAN Biber Gazı?nın (OC) Kamu Düzeninin Sağlanması Maksatlı Kullanımı ve Kolluğun Zor Kullanma Seviyeleri İçerisindeki Yeri
 Selim KILIÇ Çevre Hakkının Gelişim Sürecinde İnsan Haklarının Rolü
 Osman SEYHAN Kaos ve Kamu Politikası Oluşumu: Türkiye?de İnsan Ticareti Politikaları Örneği
 Bedrettin KESGİN Sosyal Politikanın En Önemli Kurumu: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 22/4
 Sebahattin YILDIZ Kars İli Marka Varlıklarının Tüketici Temelli Değer Ölçümü Araştırması
 Seçil Gül MEYDAN Kentleşme ve Kentsel Rant İlişkisi: Kayseri Örneği
 Hasibe KÖRBALTA Türkiye?de Sektörel Su Tahsisine Geçiş
 Müşerref KÜÇÜK Yerel Kalkınmada Bir Etken Olarak Turizm: Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri
Turkish Public Administration Annual 38/1
 Zehra ŞAHİN İLKORKOR Private Sector Investment in Infrastructure and Operation of Airports in Turkey
 Alper DOĞAN Taxpayers? Rights and an Evaluation for Utah Taxpayer Bill of Rights
 Sertif DEMİR Turkey?s Contribution to the European Common Security and Defense Policy
Turkish Yearbook of Human Rights 34/1
 Burcu G. ÖZCAN Consumer Rights Perception in Turkey: Legal and Administrative System Perspective
 M. Çağlar ÖZDEMİR Food Banking at Associations and Foundations as a Means of Social Politics
 Aykut ÇOBAN The Legal Status of the Human Embryo in Test-Tube in Reproduction Process in Turkey
Bu site İnternet Explorer uyumludur.

370889
TODAİE Yayınları Resmi Web Sayfası / Her hakkı saklıdır. ©2010
TODAİE Bilgi İşlem Merkezi