TODAİE

Makale Kabul Koşulları
Kitap
Kent ve Kentli Hakları
Kıvılcım AKKOYUNLU ERTAN
Amme İdaresi Dergisi 47/1
 Sabrina KAYIKÇI 643 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Çerçevesinde Türkiye?de Bakanlık Örgütlenmesinde Yeniden Yapılanma
 Ali Rıza GÜNGEN Hazine Müsteşarlığı ve Borç Yönetimi: Finansallaşma Sürecinde Bir Kurumun Dönüşümü
 Emine ÇETİNEL Kadınların Sessizliği :Devlet Okullarındaki Kadın Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma
 Mehmet AKTEL Sağlık Bakanlığı?nda Yeniden Yapılanma: Yeni Kamu Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme
 Ebru GÜNLÜ Toplumsal Değerlerin ve Dinin Kadınların Kariyer Yaşantılarına Etkileri: Türkiye - İran Karşılaştırması
 Dilek KILIÇ Türkiye?de Kadınların İşgücüne Katılımı Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları: Bir Ampirik Uygulama
 Rauf KARASU Yeni Bir Düzenleyici ve Denetleyici Kurum: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
İnsan Hakları Yıllığı 30/1
 Ercan SEYHAN Biber Gazı?nın (OC) Kamu Düzeninin Sağlanması Maksatlı Kullanımı ve Kolluğun Zor Kullanma Seviyeleri İçerisindeki Yeri
 Selim KILIÇ Çevre Hakkının Gelişim Sürecinde İnsan Haklarının Rolü
 Osman SEYHAN Kaos ve Kamu Politikası Oluşumu: Türkiye?de İnsan Ticareti Politikaları Örneği
 Bedrettin KESGİN Sosyal Politikanın En Önemli Kurumu: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 23/2
 Ali Cenap YOLOĞLU Belediye Hizmetlerinin Aşırı Fiyatlandırılması: Ankara Örneği
 Mehmet Selim BAĞLI Mali Yerelleşme Düzeyinin Ölçümü (Mali Özerklik Derecesi)
 A. Fulya ŞEN Neoliberalizm Sürecinde Kentsel Mekânların Dönüşümüne Kamusal Müzakere ve Halkla İlişkiler Açısından Bakış
 Ayhan KOÇ Türkiye?de Kırsal Kalkınmanın Yeni Boyutları: ?LEADER Yaklaşımı? ve Kırsal Kalkınma Fonlarının Genişletilmiş Merkezi Olmayan Sistemde Yönetimi
Turkish Public Administration Annual 38/1
 Zehra ŞAHİN İLKORKOR Private Sector Investment in Infrastructure and Operation of Airports in Turkey
 Alper DOĞAN Taxpayers? Rights and an Evaluation for Utah Taxpayer Bill of Rights
 Sertif DEMİR Turkey?s Contribution to the European Common Security and Defense Policy
Turkish Yearbook of Human Rights 34/1
 Burcu G. ÖZCAN Consumer Rights Perception in Turkey: Legal and Administrative System Perspective
 M. Çağlar ÖZDEMİR Food Banking at Associations and Foundations as a Means of Social Politics
 Aykut ÇOBAN The Legal Status of the Human Embryo in Test-Tube in Reproduction Process in Turkey
Bu site İnternet Explorer uyumludur.

678345
TODAİE Yayınları Resmi Web Sayfası / Her hakkı saklıdır. ©2010
TODAİE Bilgi İşlem Merkezi