TODAİE

Amme İdaresi Dergisi
Cilt
Makale Adı
Sayı 1
Mart - 2014
 Sabrina KAYIKÇI ( 2 )
    643 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Çerçevesinde Türkiye?de Bakanlık Örgütlenmesinde Yeniden Yapılanma (29 sf.)
 Mehmet AKTEL ( 4 )
    Sağlık Bakanlığı?nda Yeniden Yapılanma: Yeni Kamu Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme (26 sf.)
 Mustafa LAMBA ( 1 )
    Sağlık Bakanlığı?nda Yeniden Yapılanma: Yeni Kamu Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme (26 sf.)
 Uysal KERMAN ( 4 )
    Sağlık Bakanlığı?nda Yeniden Yapılanma: Yeni Kamu Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme (26 sf.)
 Yakup ALTAN ( 4 )
    Sağlık Bakanlığı?nda Yeniden Yapılanma: Yeni Kamu Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme (26 sf.)
 Rauf KARASU ( 1 )
    Yeni Bir Düzenleyici ve Denetleyici Kurum: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (27 sf.)
 Dilek KILIÇ ( 1 )
    Türkiye?de Kadınların İşgücüne Katılımı Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları: Bir Ampirik Uygulama (24 sf.)
 Selcen ÖZTÜRK ( 1 )
    Türkiye?de Kadınların İşgücüne Katılımı Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları: Bir Ampirik Uygulama (24 sf.)
 Ebru GÜNLÜ ( 1 )
    Toplumsal Değerlerin ve Dinin Kadınların Kariyer Yaşantılarına Etkileri: Türkiye - İran Karşılaştırması (21 sf.)
 Roya RAHİMİ ( 1 )
    Toplumsal Değerlerin ve Dinin Kadınların Kariyer Yaşantılarına Etkileri: Türkiye - İran Karşılaştırması (21 sf.)
 Tuğba PALA ( 1 )
    Toplumsal Değerlerin ve Dinin Kadınların Kariyer Yaşantılarına Etkileri: Türkiye - İran Karşılaştırması (21 sf.)
 Emine ÇETİNEL ( 1 )
    Kadınların Sessizliği :Devlet Okullarındaki Kadın Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma (21 sf.)
 Rana Özen KUTANİS ( 1 )
    Kadınların Sessizliği :Devlet Okullarındaki Kadın Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma (21 sf.)
672601
TODAİE Yayınları Resmi Web Sayfası / Her hakkı saklıdır. ©2010
TODAİE Bilgi İşlem Merkezi