TODAİE

Kurullar
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Doç. Dr. Filiz KARTAL
Doç. Dr. Aslı AKAY
Amme İdaresi Dergisi Danışma Kurulu/Advisory Board
Prof. Dr. Feride ACAR, ODTÜ
Prof. Dr. Feroz AHMAD, Yeditepe Ü.
Prof. Dr. Örsan AKBULUT, TODAİE
Prof. Dr. Şinasi AKSOY, Lefke Avrupa Ü.
Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK, TODAİE
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN, TODAİE
Prof. Dr. Ayşe GÜNEŞ AYATA, ODTÜ
Prof. Dr. Burhan AYKAÇ, Gelişim Ü.
Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR, TODAİE
Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN, TODAİE
Prof. Dr. İsmail BİRCAN, Atılım Ü.
Prof. Dr. Ömer BOZKURT
Prof. Dr. Halil CAN
Prof. Dr. Musa ÇADIRCI, Ankara Ü.
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ, TODAİE
Prof. Dr. Françoise DREYFUS, Sorbonne Ü.
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT, ODTÜ
Prof. Dr. Yücel ERTEKİN, Çağ Ü.
Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ, İstanbul Medeniyet Ü.
Prof. Dr. Eyyup Günay İSBİR
Prof. Dr. Ersin KALAYCIOĞLU, Sabancı Ü.
Prof. Dr. Naim KAPUCU, U. of Central Florida
Prof. Dr. Raşit KAYA, ODTÜ
Prof. Dr. Göktuğ MORÇÖL, Penn State Harrisburg
Prof. Dr. Şükrü ÖZEN, Yıldırım Beyazıt Ü.
Prof. Dr. Ömer PEKER
Prof. Dr. Aykut POLATOĞLU, Yakın Doğu Ü.
Prof. Dr. Selami SARGUT, Başkent Ü.
Prof. Dr. Serpil SANCAR, Ankara Ü.
Prof. Dr. Seriye SEZEN, TODAİE
Prof. Dr. Neşe SONGÜR, TODAİE
Prof. Dr. Gencay ŞAYLAN, Lefke Avrupa Ü.
Prof. Dr. Meral TECER, TODAİE
Prof. Dr. Zafer TOPRAK, Boğaziçi Ü.
Prof. Dr. Nuri TORTOP
Prof. Dr. Yıldırım ULER, Yakın Doğu Ü.
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ, TODAİE
Doç. Dr. Argun AKDOĞAN, TODAİE
Doç. Dr. Kıvılcım ERTAN, TODAİE
Doç. Dr. Filiz KARTAL, TODAİE
Doç. Dr. Yasemin SEBECZEK,U. of South Carolina
Doç. Dr. Erkan TURAL, TODAİE
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Dr. Selçuk YALÇINDAĞ
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi Danışma Kurulu/Advisory Board
Prof. Dr. Örsan AKBULUT (TODAİE)
Prof. Dr. Argun AKDOĞAN (TODAİE)
Prof. Dr. Adalet ALADA (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN (TODAİE)
Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR (TODAİE)
Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN (TODAİE)
Prof. Dr. İsmail BİRCAN
Prof. Dr. Ömer BOZKURT
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ (TODAİE)
Prof. Dr. Yücel ERTEKİN (Çağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Cevat GERAY
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer PEKER
Prof. Dr. Seriye SEZEN (TODAİE)
Prof. Dr. Neşe SONGÜR (TODAİE)
Prof. Dr. Meral TECER (TODAİE)
Prof. Dr. İlhan TEKELİ
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ (TODAİE)
Doç. Dr. Aslı AKAY (TODAİE)
Doç. Dr. Tayfun ÇINAR ( Ankara Ünv.)
Doç. Dr. Kıvılcım ERTAN (TODAİE)
Doç. Dr. Filiz KARTAL (TODAİE)
Doç. Dr. Serap KAYASÜ (ODTÜ)
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Dr. Selçuk YALÇINDAĞ
İnsan Hakları Yıllığı / Turkish Yearbook of Human Rights Danışma Kurulu
Prof. Dr. Tekin AKILLIOĞLU, Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Rona AYBAY, Yakındoğu Üniversitesi
Prof. Dr. Naz ÇAVUŞOĞLU, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Semih GEMALMAZ, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ
Prof. Dr. İbrahim KABOĞLU, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Meryem KORAY
Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ, Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Maksut MUMCUOĞLU, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Melda SUR, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Turgut TARHANLI, Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Yıldırım ULER, Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay UYGUN, Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Galatasaray Üniversitesi
Doç. Dr. Filiz KARTAL, TODAİE
Turkish Public Adminisitration Annual Advisory Board
Prof. Dr. Feride ACAR, ODTÜ
Prof. Dr. Şinasi AKSOY, Lefke Avrupa Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN, TODAİE
Prof. Dr. İsmail BİRCAN, Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer BOZKURT
Prof. Dr. Halil CAN, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan CANMAN
Prof. Dr. Musa ÇADIRCI, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT, ODTÜ
Prof. Dr. Turgay ERGUN
Prof. Dr. Yücel ERTEKİN, Çağ Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat FALAY, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ersin KALAYCIOĞLU, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Yasemin ÖZDEK, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer PEKER
Prof. Dr. Selami SARGUT
Prof. Dr. Meral TECER, TODAİE
Prof. Dr. Zafer TOPRAK, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Nuri TORTOP
Prof. Dr. Yıldırım ULER, Lefkoşe Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ, TODAİE
Prof. Dr. Behlül ÜSDİKEN, Sabancı Üniversitesi
Assoc. Prof. İzak ATIAS, Sabancı Üniversitesi
Assoc. Prof. Aykut POLATOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi
Assoc. Prof. Neşe SONGÜR, TODAİE
Assoc. Prof. Birkân UYSAL
Dr. Selçuk YALÇINDAĞ
677293
TODAİE Yayınları Resmi Web Sayfası / Her hakkı saklıdır. ©2010
TODAİE Bilgi İşlem Merkezi