TODAİE

Tez Adı,Yazar Adı,Yıl,Danışman
 Sanayileşmiş Ülkelerde 1970 Ekonomik Bunalımı Sonrası Emek Piyasası,H. Hüseyin Yılmaz , 1999 , Mesut Gülmez
 Hastane Yönetim Bilgi Sistemleri ve Zübeyde Hanım Doğumevi Örneği,Şule Yılmaz , 2000 , Birgül Güler
 Türkiye'de Sözleşmeli Personel ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uygulaması,M. Ünal Yılmaz , 2000 , Doğan Canman
 Küresel Ticarette Rekabet ve Türkiye'nin Rekabet Gücü,Safiye Yıldırım , 2000 , Gencay Şaylan
 Türkiye'de Organize Sanayi Bölgeleri Mevcut Durum , Sorunlar Öneriler,Muhammet Tatar , 2000 , Birgül Güler
 Televizyon Yapımcılarının Gözüyle Televizyon Yayınları ve RTÜK Kararları,M. Salih Şimşek , 2000 , Yücel Ertekin
 Sayıştay Denetimi ve Türk Sayıştayı,Fahrettin Poyraz , 2000 , Turgay Ergun
 İnsan Kaynağının Etkili Yönteminde Güdülenmenin Rolü,Aysun Koçak , 1999 , Doğan Canman
 TCDD'nin Yönetim Yapısı ve Yönetimde Kalite,Alaaddin Kaypuntu , 2000 , Ömer Bozkurt
 Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye'de Sınai Haklar,Niyazi Kavar , 2000 , Meral Tecer
 Yerel Yönetimlerin Denetimi,Ali Yasin Karanfiloğlu , 2000 , Birgül Güler
 Telekomünikasyon Sektörünün Ulusal Çıkarlar Açısından Yönetimi,Necati Kara , 2000 , Birgül Güler
 2886 Sayılı İhale Kanunu ve Uygulamadaki Sorunlar,Sema Gündoğdu , 2000 , Gencay Şaylan
 Subsidiarity (Yetkilendirme) İlkesi ve Avrupa Birliğinde Subsidiarity İlkesinin Uygulanması,Ertan Göral , 2000 , Ömer Bozkurt
 Emniyet Hizmetlerini Örgütlenmesinde Polis Karakollarının Yeri ve Yeniden Yapılanması,Nurettin Gökduman , 2000 , Nurettin Gökduman
 Kamuda Bilgi Paylaşımı ve Ekonomi Bilgi Sistemi,Adil Ünlü Erdoğan , 1999 , Birgül Güler
 Azerbaycan'da Yerel Yönetimler,Zahid Emirov , 1999 , Birgül Güler
 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması,Nilgün Çelik , 2000 , Doğan Canman
 Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Denetim ve Posta İşletmesi Örneği,Ahmet Çadır , 2000 , Yücel Ertekin
 Zihinsel Özürlü Çocuğa Sahip Ailelerin Sorunları,Erdal Bozkurt , 2000 , Birsen Gökçe
Toplam Sayfa :79,Kayıt Sayısı :1574
2627282930313233343536
 
657861
TODAİE Yayınları Resmi Web Sayfası / Her hakkı saklıdır. ©2010
TODAİE Bilgi İşlem Merkezi