TODAİE

Tez Adı,Yazar Adı,Yıl,Danışman
 Yönetimin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi,Zeynep Yılmaz , 1988 , Muzaffer Sencer
 İlköğretim Kurumlarında (İlkokul , Ortaokul ve İlköğretim Okulu) Yöneticiler ve İşlevleri,Alper Dikenoğlu , 1988 , Doğan Canman
 Devlet Malları Açısından Kıyılar , Denizler , Göller ve Akarsulardan Yararlanma,Necla Güven , 1988 , Yücel Ertekin
 Kalkınmada Öncelikli Yörelerden Tunceli,Şerefnur Oktay , 1988 , Yücel Ertekin
 Türk Vergi Yönetiminin Örgütlenmesi,Yüksel Özuysal , 1988 , Yücel Ertekin
 Klasik Dönem Osmanlı İmparatorluğunda Personel Yetiştirme Politikası,Hasan Demiral , 1987 , Yücel Ertekin
 Kalkınma Öncelikli Yörelerde Eğitim Yöneticiliği ve Sorunları: Ağrı Örneği,Cemil Sürül , 1988 , Yücel Ertekin
 İl Özel İdarelerinin Görevleri ve Ankara İl Özel İdaresi,Mehmet Özçift , 1988 , Yücel Ertekin
 Yönetimin Takdirinin Vergi Uygulamasında Yeri ve Yargısal Denetimi,Semra Kıraçlı , 1988 , Selçuk Yalçındağ
 Sosyal Güvenlik Açısından Ölçümleme: Sebep ve Sonuçları,M Ayhan Yürüyen , 1988 , Mesut Gülmez
 Mezunlar Araştırması (1965-1985),A Cevat Özer , 1988 , Turgay Ergun
 Suçlu Çocukların Topluma Kazandırılması (Ankara Islahevi Örneği),Mustafa Kıcalıoğlu , 1988 , Muzaffer Sencer
 Yönetimin Hukuki ve Mali Sorumluluğu (Hizmet Kusuru Kuramı),Salih Arslan , 1988 , Selçuk Yalçındağ
 Uyuşmazlık Mahkemesi ve Görev ile Hüküm Uyuşmazlıkları,Mustafa Resuloğlu , 1988 , Selçuk Yalçındağ
 Türkiye'de Hastanelerin Örgütlenmesi ve Sorunları,Tacettin Küçük , 1988 , Yücel Ertekin
 Kolluk Görevlerinde Genel Kolluk-Özel Kolluk ve İlişkileri,Ali Yılmaz , 1988 , Selçuk Yalçındağ
 Tarihi Gelişim İçinde Vakıfların Yönetimi,Ahmet Çeltik , 1988 , Yücel Ertekin
 Vergi İncelemesi ve Etkinliği,Osman Tan , 1987 , Muzaffer Sencer
 Türkiye'de Kamu Görevlilerinin Örgütlenmesi,Yeşil Başar (Güneysu) , 1988 , Oya Çitci
 Anayasa Değişiklikleri Açısından Anayasal Yargı,Mustafa Gülcü , 1988 , Muzaffer Sencer
Toplam Sayfa :79,Kayıt Sayısı :1574
5556575859606162636465
 
656011
TODAİE Yayınları Resmi Web Sayfası / Her hakkı saklıdır. ©2010
TODAİE Bilgi İşlem Merkezi